Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Buenas Tapas is een bedrijf die actief is in Europa. Door onze website willen wij klanten een betere product- en communicatie-ervaring bieden. Wij willen u ook duidelijk informeren over welke informatie wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Onze naleving van de bestaande wetgeving

Buenas Tapas is gebonden aan alle hedendaagse toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Uw persoonlijke informatie wordt daarom met de grootste zorg verwerkt.

Wij wijzen erop dat u niet verplicht bent om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar dat veel van de persoonsgegevens die wij opvragen essentieel zijn om u onze diensten aan te bieden of om onze diensten aan u te verbeteren. Als u opgevraagde informatie achterhoudt, kan het zijn dat wij u onze diensten niet kunnen leveren.

Informatie die wij verzamelen

Wij verzamelen informatie over u via drie kanalen: (i) informatie die u ons levert wanneer u een gebruikersnaam aanmaakt of een bestelling plaatst. Dit is persoonlijke informatie zoals uw naam, contactgegevens en uw geslacht. De resterende informatie is (ii) informatie die wij verzamelen via de cookies die op onze webpagina’s zijn geplaatst (raadpleeg onze cookieverklaring voor een overzicht hiervan) en (iii) informatie die wij verzamelen via social media platforms (zoals LinkedIn, YouTube, Facebook, instagram, ….)

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

  • Uw bestelling te accepteren;
  • Buitensporig lenen te voorkomen;
  • Overeenkomsten met u uit te voeren;
  • U een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, dienstbericht, e-mail of ander elektronisch bericht te sturen;
  • Relatiebeheer uit te voeren;
  • (Markt)analyses uit te voeren;
  • Wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Onze websites en gebruikte technologieën te analyseren, monitoren, optimaliseren en beveiligen;
  • Marktonderzoek uit te voeren en managementrapporten op te stellen over de prestaties en status van onze platforms.

 Deze informatie wordt door ons gedurende 5 jaar bewaard.

Uw informatie delen

Informatie die wordt verstrekt aan Buenas Tapas blijft binnen de toepassingssfeer van het bedrijf, vertrouwde onafhankelijke verwerkers (dat wil zeggen Google & Meta). Tenzij anders bepaald zal de informatie die wordt verstrekt aan derden en bestaan uit persoonsgegevens die uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de dienst die wij hebben uitbesteed.

Wij kunnen uw informatie zonder uw toestemming met derden delen en gebruiken om te kunnen voldoen aan welke wet- en regelgeving dan ook. Hoewel wij onze klanten vertrouwen, gebruiken en delen wij uw informatie met kredietinformatiebureaus en fraudebestrijdingsbureaus voor het opsporen van fraude en andere misdrijven en om onze rechten uit te oefenen.

Als Buenas Tapas wordt opgevolgd door een andere onderneming, wordt uw informatie gedeeld met deze opvolger voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven.

Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Buenas Tapas jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Buenas Tapas, haar producten en/of diensten. Buenas Tapas kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht of door contact op te nemen met ons.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Voor meer informatie hierover, raadpleeg ons cookiebeleid

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies verwijderen

Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Buenas Tapas en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door Buenas Tapas om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Buenas Tapas uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Buenas Tapas, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Buenas Tapas failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Buenas Tapas jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Buenas Tapas zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Google Tag Manager

Met Google Tag Manager kunnen marketeers de website tags beheren via één interface. De Tag Manager zelf, die de tags gebruikt, werkt echter zonder cookies en verzamelt geen persoonlijke informatie. De Tag Manager activeert eenvoudigweg andere tags die gegevens kunnen verzamelen. Deze externe leveranciers worden uitgelegd in dit privacybeleid. Google Tag Manager gebruikt deze informatie niet. Als u cookies hebt ingesteld of anderszins hebt uitgeschakeld, zal dit worden gerespecteerd voor alle tracking tags die worden gebruikt met Google Tag Manager, zodat de tool uw cookie-instellingen niet zal wijzigen.

Google kan uw toestemming vragen om bepaalde productinformatie (zoals uw accountgegevens) te delen met andere Google-producten om bepaalde functies mogelijk te maken, zoals het gemakkelijker maken van het toevoegen van nieuwe conversie-tracking-tags voor AdWords. De ontwikkelaars van Google bekijken ook van tijd tot tijd de informatie over het gebruik van het product om het product verder te verbeteren. Google zal dergelijke informatie echter nooit met andere Google-producten delen zonder uw toestemming.

Voor meer informatie, zie het Gebruiksbeleid van Google en de privacyverklaring van Google voor dit product.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen Google Analytics deaktivieren

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

Opslagtermijn

Bij Google opgeslagen gebruikers- en gebeurtenisgegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Zie de volgende link voor details: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze functie kunt u het advertentiepubliek dat met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, koppelen aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag.

Met uw toestemming zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Hierdoor kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID’s die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om ons te helpen bij het definiëren en creëren van doelgroepen voor cross-device advertising.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1, letter a, DSGVO). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DPA. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Veiligheid

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij zorgen ervoor dat de software en technologie die worden gebruikt om de persoonsgegevens te verwerken volstaan en voldoen aan de huidige wetgeving om ongeautoriseerde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij zullen ook aan onze verplichting voldoen melding te maken van een eventuele inbreuk op uw persoonsgegevens.

Uw gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen

U bent vrij om ons in kennis te stellen van updates en correcties van uw informatie of om uw gegevens te beperken of te verwijderen. Wilt u weten welke informatie wij over u bewaren, dan kunt u deze informatie tevens opvragen. Voor deze diensten kunt u ons bereiken volgens de informatie die wordt verstrekt op de pagina met de contactgegevens.

Wij zullen uw verzoek opschorten als wij uw verzoek om verwijdering of aanpassing niet volledig kunnen beoordelen. Voor de uitvoering vragen wij u uw verzoek verder te specificeren. Wij sturen u een bevestigingsbericht afhankelijk van het medium via welk u contact met ons hebt opgenomen.

Wijzigingen van deze verklaring

We zullen onze privacy- en cookie verklaring af en toe actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig te bezoeken om te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Buenas Tapas

info@infobuenastapas-be

051 49 01 68

Mijn feest was TOP!

Ik nam contact met buenas tapas, Leonardo luisterde wat ik exact wilde, en kreeg een duidelijk voorstel volgens mijn wensen op mail, met foto’s en verschillende prijzen.

Binnen mijn budget maakte ik een keuze voor verschillende kleine planken vol met heerlijke ambachtelijke hapjes, speciale hapjes voor de kinderen, hapjes voor opa die geen vis lust, een plank voor mijn zus die intolerant is voor gluten.

Van ‘s middags tot ’s avonds laat hebben we kunnen snoepen, proeven, eten,…

Een heerlijk concept, geen afwas, voor elk wat wils.

Ik ben tevreden van de service, volgend feest wordt opnieuw een buenas tapas feest.

Bedankt Leonardo!